کاتالوگ تجهیزات برق، کنترل و ابزار دقیق

http://arvinnikco.com/picture/ARVIN-CV-UPDATED-NEW.pdf

کاتالوگ مواد مصرفی صنایع پتروشیمی

http://arvinnikco.com/picture/petrochemical.pdf

کاتالوگ افزودنی‌های پلیمری شرکت Double Bond Chemicals

http://arvinnikco.com/picture/Double-Bond-Chemical-polymer-additives.pdf

  40229775 21  (0)  98+ 

40229776 21  (0)  98+

تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک 23، مجتمع اداری-تجاری پارک سنتر فرمانیه، طبقه5، واحد 506
کد پستی: 1957614003
  info@arvinnikco.com