تجهیزات مکانیک دوار

تجهیزاتی هستند که با افزودن انرژی جنبشی در یک فرآیند باعث انتقال مواد و یا تغییر شکل در آنها میگردند. از تجهیزات دوار در صنایع گسترده ای استفاده میشود که از مهمترین این گروهها میتوان به پمپها، کمپرسورها و توربینها اشاره نمود . 

توربین ها

از سری تجهیزات مکانیکی دواری است که انرژی موجود در حرکت سیال را به کار تبدیل میکند

کمپرسورها

از سری تجهیزات مکانیکی است که با کاهش حجم گازها، فشار آ نها را افزایش میدهد. در حقیقت کمپرسورها با صرف انرژی مکانیکی، سیال را با سرعت به درون خود مکیده، آن را فشرده م یکنند. در اثر این عملیات، دمای گازی که فشرده م یشود نیز افزایش م ییابد. معمولاً گاز پرفشار خروجی از کمپرسورها را از یک سیستم خنککننده عبور میدهند تا دمای گاز کاهش یابد. انواع گوناگونی از کمپرسور وجود دارد که برای مصارف صنعتی و عمومی طراحی شد هاند. کمپرسور هوا گونه ای از کمپرسورها میباشد

پمپ ها

پمپ یا تلمبه وسیله ای است مکانیکی برای جابجایی و انتقال انواع مایعات که با افزایش فشار، باعث جابجایی مایعات به ارتفاع بالاتر (با افزایش هد( یاحتی پایینتر )حوضچه و یا مخزن) میشود. پمپها در صنایع مختلف کاربردهای مختلف و فراوانی دارند و میتوان به چند روش آنها را دسته بندی نمود که شایع ترین روش دسته بندی بر اساس نحوه انتقال انرژی به سیال میباشد

SUZLER  |  SHINN NIPPON  |  OPTIMEX  |  SUNDYNE  |  FINDER PUMP S.P.A  | FLOWSERVE  |  EBARA


  40229775 21  (0)  98+ 

40229776 21  (0)  98+

تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک 23، مجتمع اداری-تجاری پارک سنتر فرمانیه، طبقه5، واحد 506
کد پستی: 1957614003
  info@arvinnikco.com