شیرهای کنترلی

به طور کلی این تجهیزات در سیستمهای پایپینگ برای قطع و وصل کردن جریان و یا تنظیم پارامترهای مورد کنترل استفاده میشود و انواع مختلفی دارند که هرکدام با توجه به کاربرد و شرایط عملیاتی خاصی مورد استفاده قرار میگیرند. ا ز مهمترین این تجهیزات میتوان به شیرهای ایمنی، شیرهای کنترلی و فشارشکنها اشاره نمود .hello
hello

  40229775 21  (0)  98+ 

40229776 21  (0)  98+

تهران، چهارراه فرمانیه، خیابان نارنجستان هشتم، پلاک 23، مجتمع اداری-تجاری پارک سنتر فرمانیه، طبقه5، واحد 506
کد پستی: 1957614003
  info@arvinnikco.com